Oferta

Doradztwo środowiskowe
 • raporty o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko (raport OOŚ)
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
 • nadzór przyrodniczy nad inwestycją
 • inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze
 • niezbędne ekspertyzy, opinie i analizy

Inwestycje komunikacyjne
 • raporty OOŚ dla inwestycji drogowych i kolejowych
 • nadzór przyrodniczy podczas prac budowlanych na każdym etapie realizacji
 • pełnomocnictwo i kontakt z urzędami (np. RDOŚ)
 • projekt i ocena kompensacji przyrodniczej
 • monitoring szlaków migracyjnych i śmiertelności zwierząt

Inwentaryzacje przyrodnicze
 • kompleksowe inwentaryzacje faunistyczne i botaniczne
 • inwentaryzacje obszarów chronionych (obszary Natura 2000, rezerwaty, PK i PN)
 • inwentaryzacje terenów zielonych i zadrzewień przydrożnych
 • plany ochrony i plany zadań ochronnych

Monitoring przyrodniczy
 • przedrealizacyjny i porealizacyjny monitoring ptaków i nietoperzy dla farm wiatrowych
 • screening przyrodniczy (ocena wstępna dla planowanych inwestycji)
 • monitoring gatunków i siedlisk na obszarach chronionych lub inwestycyjnych

Termomodernizacje
 • ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla modernizowanego obiektu
 • nadzór przyrodniczy w trakcie prac budowlanych
 • projekt i realizacja kompensacji przyrodniczej
 • pełnomocnictwo i kontakt z urzędami (np. RDOŚ)

Działalność edukacyjna
 • specjalistyczne szkolenia
 • zajęcia terenowe, prelekcje i warsztaty
 • projektowanie ścieżek i folderów przyrodniczych
 • turystyka kwalifikowana i usługi przewodnickie
 • fotografia przyrodnicza