Doradztwo środowiskowe


powrót do oferty

  • raporty o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko (raport OOŚ)
  • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
  • nadzór przyrodniczy nad inwestycją
  • inwentaryzacja przyrodnicza
  • monitoring przyrodniczy
  • ekspertyzy, opnie i analizy